kowkskrycdc66u3k
kowkskrycdc66u3k
1619075690633903,kwybqfuk2kh2ln02,1619075724785427,1619075743390476,1619075764560183,1619075943996186,1619076230047651,1619076262420647,1619076316663324,1619076382391368,1619076493375249
Rated 4.9/5 based on 10000 customer reviews

Lan Hồ Điệp 20 cành màu vàng cam - TH59

Giá: VND

Mô tả chậu hoa lan hồ điệp

  • Nhà sản xuất : Thiền hoa
  • Xuất xứ: Nhập nguyên cây từ Đà Lạt
  • Loại hoa: Lan hồ điệp loại 1
  • Số lượng cây: 20 cành lan hồ điệp vàng cam
  • Chậu sứ cao cấp
Từ khóa:

Thông tin sản phẩm

Chậu lan hồ điệp 20 cành màu vàng cam

Chậu lan hồ điệp 20 cành màu vàng cam kết hợp với chậu sứ cao cấp